Type II/#RR351: Beata Sarah Dabrowska, alias “Ewa Sonnet”